Tilastotietoja asunnottomuudesta

ARA:n selvityksen mukaan vuoden 2014 lopulla Suomessa oli 7 107 yksinelävää asunnotonta, joista 2 443 oli pitkäaikaisasunnottomia. Asunnottomia perheitä oli 427.


Yksinelävistä asunnottomista naisia oli 1 647, nuoria (alle 25 v) oli 1 626 ja maahanmuuttajia 1482. Asunnottomista perheistä noin puolet oli maahanmuuttajaperheitä.


Asunnottomista 5 414 eli suurin osa asui tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona, laitoksissa 774, asuntoloissa tai majoitusliikkeissä 402 ja ulkona, porrashuoneissa tai ensisuojissa 362.


Asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Yli kaksi kolmasosaa asunnottomista on pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo ja Vantaa). Helsingissä on eniten asunnottomia sekä lukumäärältään että suhteessa asukaslukuun: yksineläviä 3500 ja asunnottomia perheitä 280.


Yksinelävien asunnottomien määrä väheni edellisvuodesta 354 henkilöllä ja pitkäaikaisasunnottomien 102 henkilöllä. Asunnottomien perheiden määrä lisääntyi 10 perheellä. Asunnottomien nuorten, naisten ja maahanmuuttajien määrä väheni. Helsingissä yksinelävien asunnottomuus väheni 600 henkilöllä, mutta mm. Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Kuopiossa asunnottomien määrä kasvoi.


Pitkällä aikavälillä asunnottomuus Suomessa on vähentynyt. 1980-luvun puolivälistä, jolloin asunnottomuutta alettiin seurata kuntakyselyin, asunnottomuus on vähentynyt noin 10 000 henkilöllä.


Asunnottomat 1987-2014
Asunnottomia Suomessa 1987-2014

Lähde: ARA:n selvitys ARA Asunnottomat 2014


Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) selvitys asunnottomuudesta on tehty joka vuosi vuodesta 1987 saakka. 15. marraskuuta kunnille lähetettävällä kyselyllä selvitetään yhden päivän asunnottomuustilanne kuntien antamien tietojen perusteella.


ARA:n vuosittaisten selvitysten avulla voidaan seurata Suomen asunnottomuudessa tapahtuvia muutoksia. Tietoja tulkitessa on kuitenkin huomioitava, että asunnottomien määrä vaihtelee vuoden aikana, ja että osa asunnottomuudesta on piiloasunnottomuutta, joka ei näy tilastoissa.kaivo

ARA seuraa asunnottomuuden kehitystä kuntakyselyin.


ARAn asunnottomuusselvitykset vuosilta 2001 - 2015Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä